Hizmetlerimiz

Kılavuz Kaptan Hizmeti

Sığı akıntılı dar derinlikleri iyi tespit edilememiş boğaz ve liman yaklaşımlarında Gemi Kaptanına yardımcı olan deneyimli kaptandır.Limanın yerel özelliklerinden habersiz manevra yapan gemilerin oturmaları çatışmaları ve batmaları sorunlarıyla karşılaşmamk adına verilen hizmettir.

orsa

Kılavuz Gemi Hizmeti

Tehlikeli bölgelere giren gemi kaptanlarının kılavuz istemeleri halinde bulundukları bölgeyi tespit ederek oraya gider rüzgar dalgalanma akıntı sığ ve kayalık yerlerde özel bilgi ve becerilerini kullanarak can ve mal kaybını engelleyerek gemiyi limana yanaştırılmasını, kaldırılmasını sağlayan hizmettir.

pilot

Kılavuzluk Hizmeti Nedir?

Deniz ticaretinde her zaman,bir geminin seferinin güvenlik içinde ve gecikmeden tamamlanması beklenir.Kılavuzluk hizmetinin var oluş nedeni de gemileri dar sular diye adlandırılan limanlar,boğazlar gibi yerlerde “güvenlik içinde ve olabilecek en kısa zamanda objektif olarak” seyrettirmek,yanaştırmak ve kaldırmaktır.

Günümüzde kılavuzluk yoğunlaşan deniz trafiği,taşınan tehlikeli ve zararlı yükler,mahalli liman inşaatları ile donanımları,kıyılardaki değerli yapılar ve yerleşim bölgeleri dikkate alındığında,kılavuzluk bir hizmet olarak bugün çevrenin güvenliğinin sağlanması ve artırılması açısından da önemli görev üstlenmiştir.


Yukarı